V souladu s novelou zákona o pohřebnictví naše firma, nepoužívá neetické papírové rakve. K přepravě zesnulých používáme vždy, pokud to podmínky dovolí, přepravní rakev. Pro Vaše ubezpečení, že je vše, jak má být, nabízíme vyfotografovaní realizace úpravy zesnulého.