Skip to content Skip to footer

Informace pro pozůstalé

Pokud nevíte, jak postupovat v případě úmrtí osoby blízké, přečtěte si tyto užitečné informace nebo nám zavolejte do pohřební služby v Jihlavě na telefon číslo 605 707 528 nebo 567 307 313. Budeme Vám nápomocni.

Při úmrtí doma je nutné zavolat lékaře záchranné služby, nebo praktického lékaře. Ten zesnulého prohlédne a následně vystaví “List o prohlídce zemřelého”. Originál posílá lékař na matriku, první kopie je pro pozůstalé a druhá kopii se předá pohřební službě při převozu.

Jakmile lékař vystaví doklady volejte pohřební službu, která zajistí převoz zesnulého. U naší pohřební služby pro převoz používáme převozní rakev. Od našich pracovníků můžete očekávat profesionální, slušný a hlavně citlivý přístup.

Pokud zesnulého odvezla jiná než Vámi vybraná pohřební služba, nejste v žádném případě povinni u ní sjednat kremaci / pohřeb. Můžete se sami rozhodnout, které pohřební službě dáte svou důvěru.

Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo ústavu sociální péče “List o prohlídce zemřelého” vystaví ošetřující lékař a poté Vás zařízení o úmrtí vyrozumí. Potom můžete kontaktovat naši pohřební službu a my Vám ochotně poradíme ohledně dalšího postupu nebo můžete rovnou přijít do kanceláře pohřební služby s následujícími doklady.

 • OP objednavatele zesnulého
 • OP zesnulého
 • Kartička zdravotní pojišťovny (pokud je k dispozici)
 • Rodný list a oddací list (pokud je k dispozici)
 • U dětí zesnulých před 15 rokem rodný list a OP obou rodičů
 • OP objednavatele
 • OP zesnulého
 • Kartička zdravotní pojišťovny (pokud je k dispozici)
 • Rodný list a oddací list (pokud je k dispozici)
 • U dětí zesnulých před 15 rokem rodný list a OP obou rodičů

Občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny zemřelého předáte pohřební službě. Tyto doklady budou předány s námi vystavenými podklady na matriku podle místa úmrtí. Na základě těchto dokladů matrika vystaví úmrtní list, který pošle doporučeně (do čtyř týdnů) na adresu objednavatele. V některých případech OP a kartičku zdravotní pojišťovny pošle na matriku nemocnice nebo Domov pro seniory.

Starobní důchod odhlásí matrika na Okresní správě sociálního zabezpečení. Ostatní dávky (invalidní důchod, dávky bezmocnosti atd.) musí pozůstalí odhlásit sami. Dále matrika odhlásí zemřelého v místě trvalého bydliště a na zdravotní pojišťovně.  O  vdovský  důchod  můžete  zažádat  na  OSSZ  s následujícími doklady: OP žadatele, úmrtní a oddací list, pokud jsou oba manželé důchodci, připojují se k žádosti poslední důchodové výměry. Žádost o vdovský, ev. sirotčí důchod po zemřelém, který byl pracující, sepisuje jeho zaměstnavatel. Pohřebné může žádat osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Příjem rodiny se nezjišťuje.

Matrika předá kontaktní údaje na objednavatele Okresnímu soudu, který je předá příslušnému notáři podle posledního trvalého bydliště zemřelého. Notář Vás zkontaktuje sám ohledně dědického řízení (cca. za 2-4 měsíce).

Oblečení pro zesnulého prosím připravte a přineste do kanceláře naší pohřební služby. Na oblečení pro zesnulého prosím připravte oblek, který může být formální, ale také nemusí, můžete připravit zesnulému na obléknutí to, co měl sám nejvíce rád. (Součástí oblečení by mělo být i spodní prádlo.)

Zesnulému můžete také věnovat na poslední cestu do rakve oblíbenou věc např. talisman, či fotku nebo obrázek, růženec apod.

Kremace

 • Kremace civilní – smuteční obřady v obřadních síních, které jsou vedeny naši vlastním řečníkem / řečnicí (řečník může být i člen rodiny, kamarád, kolega nebo známý)
 • Kremace církevní – smuteční obřady v kostelech nebo obřadních síních, které jsou vedeny panem farářem.

Smuteční projev – smuteční projev Vám pomohou sestavit naši vlastní řečníci, na základě formuláře, který obdržíte v kanceláři při vyřizování obřadu. Smuteční řeč si můžete sepsat také sami. 

Hudba -budeme Vám plně nápomocni při sestavení seznamu skladeb, které si budete přát nechat zahrát při smutečním obřadu. Obvykle se hraje 3 až 5 skladeb.

Virtuální prohlídka krematoria

Kremace  v  malé  obřadní  síni

Kremace  v  malé  obřadní  síni  je  civilní  rozloučení  v úzkém rodinném kruhu (cca 10 lidí) s hudbou. Není zde řečník. Malá obřadní síň, rakev je umístěna za sklem.

Pohřeb – církevní mše s panem farářem v kostele s uložením zesnulého do hrobu.

Rozloučení církevní – církevní  obřad s panem farářem v kostele nebo kapli s uložením do země (je možné i následné zpopelnění bez obřadu).

Rozloučení civilní – civilní obřad s řečníkem v kapli na ústředním hřbitově s uložením do země (je možné i následné zpopelnění bez obřadu).

Naše pohřební služba se Vám pokusí těžké chvíle ulehčit a zajistí vše potřebné. Domluvíme termín pohřbu u pana faráře, zajistíme Vám vykopání hrobu našimi certifikovanými hrobníky. Můžeme domluvit kameníka na odkrytí krycích desek, hudbu popř. varhany do kostela a nosiče. V kanceláři kde domluvíme veškeré detaily, si vyberete – rakev, kytice a parte (tisk ihned v kanceláři).

Pracovníci pohřební služby přijedou do kostela cca 30 minut před obřadem. Rakev donesou do kostela sami a naaranžují kytice. Výstav se koná před samotným obřadem, ten kdo má zájem se na svého nejbližšího naposledy podívat musí přijít o něco dříve. Je možné i otevření rakve pro nejbližší příbuzenstvo a poté rakev hned zavřít. Nosiči jsou čtyři, můžou to být pracovníci pohřební služby, rodinný příslušníci nebo část rodina a část pohřební služba – toto je potřeba upřesnit v kanceláři.

Zajistíme Vám hudbu, která může hrát před obřadem a po obřadě v kostele, nebo jen po obřadě při konduktu (smuteční průvod za rakví). Hudbu si můžete zajistit i sami.

Pracovníci pohřební služby jsou Vám po celou dobu pohřbu k dispozici a můžete je požádat o jakoukoli pomoc nebo radu.

Církevní rozloučení – obřad s panem farářem v kapli na Ústředním hřbitově v Jihlavě se zpopelněním bez obřadu nebo uložením do hrobu.

Civilní rozloučení – smuteční obřad s řečníkem v kapli na Ústředním hřbitově v Jihlavě se zpopelněním bez obřadu nebo s uložením do hrobu.

Naše pohřební služba se Vám pokusí těžké chvíle ulehčit a zajistí vše potřebné. Zamluvíme termín v kapli,  domluvíme řečníka nebo pana faráře, zajistíme hudbu nebo varhany a nosiče. V kanceláři kde domluvíme veškeré detaily, si vyberete – rakev, kytice a parte (tisk ihned v kanceláři).

Pracovníci pohřební služby přijedou do kaple cca 30 minut před obřadem. Rakev donesou do kaple sami a naaranžují kytice. Výstav se koná před samotným obřadem, ten kdo má zájem se na svého nejbližšího naposledy podívat musí přijít o něco dříve. Je možné i otevření rakve pro nejbližší příbuzenstvo a poté rakev hned zavřít. Nosiči jsou čtyři, můžou to být pracovníci pohřební služby, rodinný příslušníci nebo část rodina a část pohřební služba – toto je potřeba upřesnit v kanceláři.

Zajistíme Vám hudbu (reprodukovaná nebo varhany), která může hrát před obřadem (cca 10-15 minut), poté hrají 3 skladby dle Vašeho výběru při samotném obřadu, 1 skladba při vynášení  rakve.

Poté se rakev odveze do krematoria Lesnov ke zpopelnění bez obřadu nebo k uložení do hrobu.

Pracovníci pohřební služby jsou Vám po celou dobu k dispozici a můžete je požádat o jakoukoli pomoc nebo radu.

Jedná se pouze o zpopelnění zesnulého bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni. 

Vyzvednutí urny s popelem zesnulého je možné v kancelářích naší pohřební služby. Součástí urny je doklad o zpopelnění, který slouží k nahlášení na správě hřbitova, kde se uskuteční uložení urny s popelem zesnulého.

Pokud nemáte hrob, můžete využít službu Rozptyl nebo Vsyp popela. Termín a datum rozptylu / vsypu s účastí Vám bude písemně oznámen. Rozptyl nebo vsyp je možné provést jen od jara do podzimu.

V určenou hodinu se dostavíte do Krematoria Lesnov na Rozptylovou / vsypovou loučku, kde na Vás bude čekat obřadník. Zde proběhne krátké rozloučení (cca 10 min).

Vsyp s účastí – popel je uložen do jamky, která je označena štítkem. Na stejné místo můžete udělat další vsyp dalšího rodinného příslušníka. Na místě se podepisuje smlouva o nájmu jamky, která zaručuje, že zde nebude proveden jiný vsyp.

Rozptyl s účastí – popel je rozptýlen na rozptylovou loučku s Vaší účastí. Rozptyl bez účasti provedou pracovníci krematoria Lesnov bez Vaší účasti. U rozptylové loučky je kamenná deska, kde je možné nechat napsat jméno zesnulého, který je rozptýlen na loučce.

Každý, i ten nejobyčejnější, ve svém životě osamocený člověk, si zaslouží naší úctu a pokoru při jeho důstojném vyprovázení na jeho poslední cestě.

Péče našeho profesionálního personálu je věnována především rodině. Proto Vám nabízíme pomoc formou sjednání pohřbu u Vás doma – přímo v rodině.

Tuto službu je možné kdykoliv objednat na naší stálé telefonní lince 603 452 119 nebo 605 707 528.

Z našich zkušeností je ale zřejmé, že sjednávání kremace nebo pohřbu v prostorách, kde zemřel Váš blízký, je pro pozůstalé velice psychicky náročné. Proto je dobré zvážit, zda pro Vás bude jednodušší sjednávání doma nebo v naší kanceláři.

KAMENÍCI

 • Cam Granito s.r.o., Rantířovská 91, Jihlava, tel.: 604 647 004
 • Ústřední hřbitov Jihlava, tel.: 606 937 161
 • Kamenosochařství Hlávka, Luka nad Jihlavou, tel.: 723 213 015

HUDBA

 • Batelov: Čech, tel.: 731 900 579
 • Brtnice: Vysočanka, tel.: 606 749 463
 • Nové Veselí: Vencelides, tel.: 723 452 775

SMUTEČNÍ HOSTINA

 • Restaurace u Lyžaře, Hybrálec 37, Tel.: 567 316 866 • www.ulyzare.cz
 • Restaurace Dělnický dům, Jihlava, Žižkova 1696/15, Tel.: 724 990 055 • www.delnak.cz
 • Restaurace The Legends, Jihlava, Husova 26, Tel.: 608 100 554  • www.the-legends.cz
 • Restaurace Zezulkárna, Jihlava, Stamicova 1013/2, Tel.: 774 882 896  • www.zezulkarna.cz
 • Restaurace U Berana, Velký Beranov 231, Tel.: 608 100 554   • www.uberana.cz
 • Restaurace U Golema, Rantířov 104, Tel.: 774 882 896 • www.ugolemarantirov.cz

FOTOGRAF

 • Foto Göfh, Jihlava, Masarykovo nám. 36, el.: 603 762 955

V případě pojištění můžete žádat o proplacení kremace nebo pohřbu na jakékoliv pobočce České pojišťovny nebo písemně na adrese: Spolek přátel žehu, Revoluční 1546/24, 110 00 Praha Nové Město, Tel.: 222 315 868. Pojišťovna posílá plnění přímo žadateli.

K žádosti je potřeba doložit: Smlouva, OP žadatele, úmrtní list, faktura za pohřeb / kremaci a doklad o zaplacení.

Památeční sklo je vytvořeno spojením vysoce kvalitního křišťálu a malého množství popela zesnulého, který je zataven přímo do skla při samotné výrobě. Kombinací jemného dekorování a popela vzniká neobyčejně krásný a jedinečný úkaz, který zvěčňuje vzpomínku na život blízké osoby. V naší pohřební službě Vám zajistíme objednávku památečního skla. Níže můžete kliknout na užitečné odkazy a náhledy s fotografiemi.

PAMÁTEČNÍ SKLO

URNY

LASER PORTRÉT

VZPOMÍNKOVÉ DIAMANTY

VIDEO – VÝROBA PAMÁTEČNÍHO SKLA

Neumíráme tak, jak bychom si přáli.
A je to hlavně proto, že o tom s nikým nemluvíme…

Možnost sdělit své pocity o posledním rozloučení může být velmi úlevné pro nás, i naše okolí. To platí hlavně pro ty z nás, kteří již nikoho blízkého nemají a trápí je myšlenka, co s nimi po jejich smrti bude.

Naše pohřební služba Vám pomůžeme sestavit seznam posledních přání a vyslovit tak svoje představy o konci. Vše bude právně ošetřeno a zabezpečeno, o zneužití těchto informací nemusíte mít žádné obavy.

Předsjednat si můžete druh obřadu, místo uložení, hudbu, květiny, vzhled parte a další podrobnosti smutečního rozloučení.

Veškeré dotazy a možnosti s Vámi rádi a ochotně probereme v naší kanceláři, nebo na tel. čísle 605 707 528.

Ve smyslu a podle ustanovení zákona § 14, § 20 až § 20za zák. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje klientu tato
INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
 1. Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce – www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.
 2. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Copyright © 2024 RV Pohřební služba Vevera s.r.o. • Všechna práva vyhrazena